Khởi đầu hành trình cùng Newway

Tour phổ biến
img
NEW

Từ120 000đ

Công ty Cổ phần Vận tải Newway
Tuyến Chùa Hương (Khứ hồi)
Khởi hành: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Chiều đi: 05h00 tại 32 Nguyễn Công Trứ , 05h30 tại Cây xăng Trần Vỹ; 06h00 tại Bến Xe Yên Nghĩa => 07h15 tại Chùa Hương.
Chiều về: 17h00 tại Chùa Hương => 18h15 tại Cây xăng Trần Vỹ, 19h00 tại 32 Nguyễn Công Trứ.
Lượt mua 6
img
NEW

Từ260 000đ

Công ty Cổ phần Vận tải Newway
Tuyến Yên Tử (Khứ hồi)
Khởi hành thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Chiều đi: 04h00 tại Cây xăng Trần Vỹ, 04h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ => 06h45 đến Yên Tử.
Chiều về: 16h00 tại Yên Tử => 18h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ
Lượt mua 4
img
NEW

Từ120 000đ

Công ty Cổ phần Vận tải Newway
Tuyến Yên Kỳ (Khứ hồi)
Khởi hành: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Chiều đi: 8h00 tại 32 Nguyễn Công Trứ, 8h30 tại Cây xăng Trần Vỹ => 9h50 tại Công viên Vĩnh Hằng, 10h00 tại Nghĩa Trang Yên Kỳ.
Chiều về: 14h00 tại Nghĩa Trang Yên Kỳ, 14h10 tại Công Viên Vĩnh Hằng => 15h30 tại Cây xăng Trần Vỹ, 16h00 tại 32 Nguyễn Công Trứ.
*Ghi chú : Newway sẽ chủ động liên hệ báo số xe, số ghế cho khách
Lượt mua 40
img
NEW

Từ300 000đ

Công ty Cổ phần Vận tải Newway
Tuyến Tam Đảo (Khứ hồi)
Chiều đi khởi hành thứ 7: 7h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ, 7h45 tại Khu đô thị Royal City, 08h00 tại cây xăng Trần Vỹ => 9h30 tại TT. Tam Đảo.
Chiều về khởi hành chủ nhật: 14h00 tại TT. Tam Đảo (cửa Rock Cafe Quảng trường Tam Đảo)=> 16h00 tại Cây xăng Trần Vỹ, 16h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ.
Lượt mua 2
img
NEW

Từ150 000đ

Công ty Cổ phần Vận tải Newway
Tuyến Tam Đảo (Một chiều)
Chiều đi khởi hành thứ 7: 7h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ, 7h45 tại Khu đô thị Royal City, 08h00 tại cây xăng Trần Vỹ => 9h30 tại TT. Tam Đảo.
Chiều về khởi hành chủ nhật: 14h00 tại TT. Tam Đảo (cửa Rock Cafe Quảng trường Tam Đảo)=> 16h00 tại Cây xăng Trần Vỹ, 16h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ.
Lượt mua 19
img
NEW

Từ200 000đ

Công ty Cổ phần Vận tải Newway
Tuyến Bái Đính (Khứ hồi)
Khởi hành: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Chiều đi: 06h00 tại Cây xăng Trần Vỹ, 06h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ => 08h15 tại Tràng An, 08h30 tại chùa Bái Đính.
Chiều về: 16h00 tại Chùa Bái ĐÍnh, 16h30 tại Tràng An => 18h15 tại 32 Nguyễn Công Trứ, 18h45 tại Cây xăng Trần Vỹ.
img
NEW

Từ200 000đ

Công ty Cổ phần Vận tải Newway
Tuyến Đền Hùng (Khứ hồi)
Khởi hành thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Chiều đi: 06h00 tại 32 Nguyễn Công Trứ, 06h30 tại Cây xăng Trần Vỹ => 08h15 đến Đền Hùng.
Chiều về: 16h00 tại Đền Hùng => 18h00 tại Cây xăng Trần Vỹ, 18h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ.
img
NEW

Từ200 000đ

Công ty Cổ phần Vận tải Newway
Tuyến Tràng An (Khứ hồi)
Khởi hành: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Chiều đi: 06h00 tại Cây xăng Trần Vỹ, 06h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ => 08h15 tại Tràng An, 08h30 tại chùa Bái Đính.
Chiều về: 16h00 tại Chùa Bái ĐÍnh, 16h30 tại Tràng An => 18h15 tại 32 Nguyễn Công Trứ, 18h45 tại Cây xăng Trần Vỹ.