8 sản phẩm

 • Tuyến Chùa Hương (Khứ hồi)Khởi hành: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
  Chiều đi: 05h00 tại 32 Nguyễn Công Trứ , 05h30 tại Cây xăng Trần Vỹ; 06h00 tại Bến Xe Yên Nghĩa => 07h15 tại Chùa Hương.
  Chiều về: 17h00 tại Chùa Hương => 18h15 tại Cây xăng Trần Vỹ, 19h00 tại 32 Nguyễn Công Trứ.
  Công ty Cổ phần Vận tải Newway
  MỚI
  Từ120 000đ
 • Tuyến Yên Tử (Khứ hồi)Khởi hành thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
  Chiều đi: 04h00 tại Cây xăng Trần Vỹ, 04h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ => 06h45 đến Yên Tử.
  Chiều về: 16h00 tại Yên Tử => 18h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ
  Công ty Cổ phần Vận tải Newway
  MỚI
  Từ260 000đ
 • Tuyến Yên Kỳ (Khứ hồi)Khởi hành: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
  Chiều đi: 8h00 tại 32 Nguyễn Công Trứ, 8h30 tại Cây xăng Trần Vỹ => 9h50 tại Công viên Vĩnh Hằng, 10h00 tại Nghĩa Trang Yên Kỳ.
  Chiều về: 14h00 tại Nghĩa Trang Yên Kỳ, 14h10 tại Công Viên Vĩnh Hằng => 15h30 tại Cây xăng Trần Vỹ, 16h00 tại 32 Nguyễn Công Trứ.
  *Ghi chú : Newway sẽ chủ động liên hệ báo số xe, số ghế cho khách
  Công ty Cổ phần Vận tải Newway
  Từ120 000đ
 • Tuyến Tam Đảo (Khứ hồi)Chiều đi khởi hành thứ 7: 7h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ, 7h45 tại Khu đô thị Royal City, 08h00 tại cây xăng Trần Vỹ => 9h30 tại TT. Tam Đảo.
  Chiều về khởi hành chủ nhật: 14h00 tại TT. Tam Đảo (cửa Rock Cafe Quảng trường Tam Đảo)=> 16h00 tại Cây xăng Trần Vỹ, 16h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ.
  Công ty Cổ phần Vận tải Newway
  MỚI
  Từ300 000đ
 • Tuyến Tam Đảo (Một chiều)Chiều đi khởi hành thứ 7: 7h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ, 7h45 tại Khu đô thị Royal City, 08h00 tại cây xăng Trần Vỹ => 9h30 tại TT. Tam Đảo.
  Chiều về khởi hành chủ nhật: 14h00 tại TT. Tam Đảo (cửa Rock Cafe Quảng trường Tam Đảo)=> 16h00 tại Cây xăng Trần Vỹ, 16h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ.
  Công ty Cổ phần Vận tải Newway
  MỚI
  Từ150 000đ
 • Tuyến Bái Đính (Khứ hồi)Khởi hành: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
  Chiều đi: 06h00 tại Cây xăng Trần Vỹ, 06h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ => 08h15 tại Tràng An, 08h30 tại chùa Bái Đính.
  Chiều về: 16h00 tại Chùa Bái ĐÍnh, 16h30 tại Tràng An => 18h15 tại 32 Nguyễn Công Trứ, 18h45 tại Cây xăng Trần Vỹ.
  Công ty Cổ phần Vận tải Newway
  MỚI
  Từ200 000đ
 • Tuyến Đền Hùng (Khứ hồi)Khởi hành thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
  Chiều đi: 06h00 tại 32 Nguyễn Công Trứ, 06h30 tại Cây xăng Trần Vỹ => 08h15 đến Đền Hùng.
  Chiều về: 16h00 tại Đền Hùng => 18h00 tại Cây xăng Trần Vỹ, 18h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ.
  Công ty Cổ phần Vận tải Newway
  MỚI
  Từ200 000đ
 • Tuyến Tràng An (Khứ hồi)Khởi hành: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
  Chiều đi: 06h00 tại Cây xăng Trần Vỹ, 06h30 tại 32 Nguyễn Công Trứ => 08h15 tại Tràng An, 08h30 tại chùa Bái Đính.
  Chiều về: 16h00 tại Chùa Bái ĐÍnh, 16h30 tại Tràng An => 18h15 tại 32 Nguyễn Công Trứ, 18h45 tại Cây xăng Trần Vỹ.
  Công ty Cổ phần Vận tải Newway
  MỚI
  Từ200 000đ